Nollvision för självmord i Värmland

Pressmeddelande

Under 2014 valde 37 personer från Värmland att ta sitt liv. Det är 37 för många. Värmlandssamverkan lägger därför förslag om att Landstinget i Värmland ska ta fram en nollvision för självmord.

Trots att psykisk hälsa varit ett prioriterat område har vi inte nått de resultat vi önskat vare sig när det gäller ohälsa eller självmord. – Att blunda för självmord gör inte att de upphör utan vi måste lyfta upp frågan på agendan och vårt engagemang för psykisk livräddning måste stärkas, säger Gert Ohlsson (FP) ordförande i folkhälso- och tandvårdsutskottet.

Den ideella organisationen Suicide Zero arbetar för att radikalt minska självmorden i Sverige. I Miami har de på 15 år fått ner antalet självmord bland unga under 20 år med nästan 90 procent genom att vända på perspektiven från ökad psykisk hälsa till noll självmord. – Dessa erfarenheter visar att man bättre kommer åt såväl självmord som en förbättrad psykiatrisk vård och därmed bättre psykisk hälsa, säger Marianne Utterdahl (SiV) ordförande i primärvårds- och psykiatriutskottet.

Värmlandssamverkan föreslår att landstingsstyrelsen tar beslut om att ge landstingsdirektören i uppdrag att ta fram en nollvision för självmord i Värmland och redovisa det till landstingsstyrelsen i december.

Länk till Suicide Zero http://suicidezero.se

Länk till inslag om ”Inga självmord i Miami” https://www.youtube.com/watch?v=XH-5is2KiFA

Kontakt
Gert Ohlsson (FP), 072-731 48 87
Marianne Utterdahl (SIV), 072-566 77 59
Fredrik Larsson (M), 070-662 91 93
Jane Larsson (C), 070-626 24 56
Jesper Johansson (MP), 073-035 90 52
Elisabeth Kihlström (KD), 070-550 56 65

Kommentera