Snart öppnar framtidens operationshus

Fredag den 19 februari kl 13:15 invigs Värmlands nya operationshus.
Idag (10/2) fick pressen möjlighet att kika runt i lokalerna.

Här hittar ni ett reportage från VF.

glas entremålning barn

operation

Värmlandssamverkan reserverade sig i Kollektivtrafiknämnden

”Särskild vikt bör läggas vid att få till smidiga bytesmöjligheter mellan den regionala trafiken och fjärranslutningar för att kunna resa över dagen till storstadsregionerna.”

”Nedläggning av tågstationer eller utglesning av utbudet på dessa ger en försämrad tillgänglighet till tågtrafiken, och har hittills inte gett några dokumenterade fördelar. Därför bör det inte ske utan en allsidig utredning av för- och nackdelar i varje enskilt fall.”

Det är några av de saker som ledamöterna från Värmlandssamverkan – Jesper Johansson (MP), Börje Wahlund (M), Erik A Eriksson (C) och Irene von Dolwitz (SIV) – ville lägga till, när kollektivtrafiknämnden tog beslut om ett förslag till nytt trafikförsörjningsprogram som skickats ut så att alla kan lämna synpunkter på det.

Förslagen avslogs av socialdemokraterna i nämnden, men företrädarna för Värmlandssamverkan reserverade sig, och detta har uppmärksammats av SVT Värmland:

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmland/ny-strid-om-stationsnedlaggningar

Samarbetet kring ambulanshelikoptern utökas

Ambulanshelikopter underifrånI NWT den 17 februari 2015
Nu utökas samarbetet kring ambulanshelikoptersjukvården. Igår undertecknades ett samarbetsavtal med Region Örebro. Det är mycket glädjande att invånarna i Örebro län och de som befinner sig där får tillgång till ambulanshelikopter vid svårt akuta fall som kräver snabb och avancerad vård.

läs hela artikeln här

Arvika sjukhus ska finnas kvar!

NWT 2014-03-05

I dagens NWT och VF svarar vi A E Andersson om Arvika sjukhus.

Arvika sjukhus kommer att bli kvar – med en smidigare och snabbare verksamhet, försäkrar representanter för de sex partierna i Värmlandssamverkan.

Vi sex partier i Värmlandssamverkan är helt eniga om att sjukhuset i Arvika ska finnas kvar. Där ska det finnas akut omhändertagande dygnet runt. Det är en viktig del av den värmländska hälso- och sjukvården. Den vård vi behöver ofta ska finnas nära och på Arvika sjukhus ska det finnas rätt kompetens för att bedöma akuta tillstånd. Vi arbetar för en långsiktig lösning så att medborgarna i västra Värmland ska kunna känna sig trygga med sjukvården.

Hela artikeln kan du läsa här

Nytt projekt ska hjälpa patienter med kroniska sjukdomar

P4 Värmland 2014-02-23

Landstingen i Värmland och Sörmland får fyra miljoner kronor av Socialdepartementet till ett projekt, som riktar in sig på patienter med kroniska sjukdomar. Målet med projektet är en förbättrad vård utifrån patientens fokus. I Värmland blir Kronoparkens vårdcentral med närmare 13 500 listade patienter testplats för projektet.

Här kan du läsa hela artikeln

Utbildningstjänster för specialistsjuksköterskor

VF 2014-02-23

Värmlandssamverkan vill att Landstinget i Värmland startar ett projekt i syfte att inrätta specialistutbildningstjänster för sjuksköterskor. I förslaget till landstingsstyrelsen påtalas vikten av en långsiktig planering för att rekrytera sjuksköterskor med specialistkompetens.

Hela artikeln kan du läsa här.

Studie om tarmcancer kan rädda liv

Värmlandsnytt 2014-02-19

Varje år avlider ett 80-tal värmlänningar i tarmcancer. Målet i en ny omfattande studie är att man snabbare ska kunna hitta och förebygga den formen av cancer. 200 000 personer ingår i den nationella studien där landstinget i Värmland tillsammans med Skåne är först ut. Mellan nio- och tiotusen 60-åringar kommer slumpmässigt att väljas ut att delta. Några får genomgå en tarmundersökning, några får lämna avföringsprov och resten fungerar som en kontrollgrupp.

Se inlaget här

Fri etablering blir valfråga

NWT 2014-02-19

LANDSTINGET: Vårdval införs för sjukgymnastik

Vid halvårsskiftet inför landstinget ett vårdvalsystem för sjukgymnastik. Det har de partier, som styr landstinget, beslutat. Vänsteroppositionen lovar halvt om halvt att avskaffa det nya vårdvalsystemet efter höstens val om de då kommer till makten.

Hur långt räcker 39 miljoner?

– Länge hoppas vi eftersom vi vill få i gång långsiktiga processer också och inte bara ser det som en punktinsats. Vi låg lägre på hälsopengen i Värmland och behövde få upp den, säger Elisabeth Kihlström (KD) i Värmlandssamverkan, majoriteten i Landstinget i Värmland, som höjer hälsovalspengen för att stärka länets vårdcentraler.

Läs hela artikel här

Förändrade regler ska förenkla

NWT 2012-02-15

Tanken var att vårdcentralen i Årjäng skulle bli en filial i september. I samband med detta skulle de som inte listade sig i Årjäng automatiskt listas vid den konkurrerande enheten i Töcksfors. Men nu har majoriteten i landstingsstyrelsen beslutat att man ska förändra regelsystemet inför 2013. En av de bärande punkterna blir att geografin ska få styra vilken vårdcentral man kommer att listas vid.

– Nu måste vi finna en övergångslösning mellan nuvarande regler och kommande regler, säger Erik Jansson.

Läs hela artikeln här