Positivt utfall för egen vårdbegäran

I oktober 2012 infördes efter initiativ av oss i Värmlandssamverkan egen vårdbegäran i Landstinget i Värmland. Genom att ta bort remisstvånget till de specialistmottagningar som tidigare haft det kravet ökar vi tillgängligheten och stärker patientens ställning. Med egen vårdbegäran vill vi skapa ytterligare en väg in i vården. Vi kan nu konstatera att utfallet är positivt och att patienterna uppfattar egen vårdbegäran som smidig.

egen vårdbegäran

Värmlands invånare kan alltså själva skicka in en vårdbegäran och få sin sak prövad utan att först gå till en vårdcentral, Man kan naturligtvis fortfarande besöka sin vårdcentral för en remiss via läkare. Väljer man egen vårdbegäran bedöms den på samma sätt som om det vore en inkommen remiss från en vårdverksamhet. Vilket innebär att den mottagande enheten avgör om patienten ska få en tid eller bli hänvisad till annan vårdenhet.

Fortsätt läsa ”Positivt utfall för egen vårdbegäran”

Hälsosamt åldrande

År 2012 är utsett till Äldreåret i Europa för ett aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer.

Syftet är att öka medvetenheten om att äldre människors insatser är en samhällsinvestering och till-gång. Tanken är också att öka kunskapen om aktiviteter och insatser som främjar ett aktivt åldrande. Det kan innebära ett fortsatt engagemang i samma aktiviteter som tidigare eller kanske inom nya områden. Vi har i Sverige många föreningar som engagerar äldre människor och många av våra äldre har fulltecknade kalendrar. Fortsätt läsa ”Hälsosamt åldrande”

Folkhälsa i centrum

Visste du att sunda levnadsvanor kan förebygga 80 procent av alla kranskärlssjukdomar och stroke, och 30 procent av all cancer? Hälsosamma levnadsvanor kan också förbygga eller fördröja utveckling av typ 2-diabetes. Den som äter hälsosam mat, är fysiskt aktiv, inte röker och har en måttlig konsumt-ion av alkohol lever i genomsnitt 14 år längre än den som har ohälsosamma levnadsvanor. Fortsätt läsa ”Folkhälsa i centrum”